De Sprankel is een kleine christelijke basisschool in het dorp Dussen in Brabant. Dit schooljaar werken wij met 4 klassen, waaronder 3 combinatiegroepen. Door de grootte van onze school ligt onze kracht bij de individuele aandacht voor de leerlingen. Door de overstap naar een nieuwe rekenmethode en een nieuwe methode studievaardigheden, vonden wij het waardevol
Wij, Koninklijke Kentalis de Voorde Rijswijk, zijn een basisschool voor kinderen met gehoorverlies  of tos. Wij zijn vorig jaar overgestapt op een andere lesmethode voor begrijpend lezen en zochten een goede bestemming voor onze oude methode. Er is nog heel veel lesmateriaal beschikbaar. Het zijn 10 verhuisdozen vol! Het gaat om Estafette E3 t/m E7
Foundation met les materiaal voor de scholen op Curaçao. We gaan als school ‘Basisschool de Bussel’ over naar een andere rekenmethode. Het gaat om de methode Pluspunt, met name de lesboeken. Deze lesboeken (ruim 500) zijn voor de groepen 5 t/m 8. Hiermee hopen wij een steentje bij te kunnen dragen aan de stichting Bicentini
Antilliaans Dagblad – woensdag 22 december 2021 Studenten gezondheidswetenschappen Jurre van den Berg en Rogier Krom organiseren namens Fundashon Bicentini bij Sentro Bario Koraalspecht deze maand activiteiten voor kinderen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Vaak heeft dit een financiële reden. Het doel van Fundashon Bicentini is sport- en leerkansen te creëren voor kinderen uit
TOP