Renovatie Stadion dr. Antoine Maduro

Samenwerking met Fundashon Bicentini

De Fundashon Barika Hel en de Fundashon Bicentini hebben de intentie om bij de exploitatie van het stadion intensief samen te werken. Dit om de maatschappeijke, sociale, sportieve en educatieve functie van het sportcomplex optimaal in te vullen.

De Fundashon Bicentini is een stichting die zich op Curaçao en Nederland inzet om het geestelijk enlichamelijk welzijn van kinderen en jongeren te bevorderen. Deze stichting wil dit gaan realiseren door het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten in georganiseerd verband.De focus ligt hierbij op kansarme en bijzondere kinderen. Uniek voor Curaçao is dat de sportactiviteiten in combinatie zijn met onderwijs, zorg en buurt.

Partijen hebben de intentie om het gerenoveerde stadion de thuisbasis te laten worden van de activiteiten van de Fundashon Bicentini. Met bijzondere aandacht voor bijzondere kinderen en jongeren halen wij straks kinderen die minder kansrijk zijn uit hun isolement. De activiteiten zijn specifiek gericht op kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en jongeren in de leeftijd van 13-21 jaar. De betrokkenheid van hun ouders wordt sterk gestimuleerd.

Door sport kunnen wij aandacht geven aan gezondheid, onderwijs, normen en waarden, integratie en samenwerken. Wij dragen straks bij aan het maatschappelijk belang door de (sport)omgeving van kinderen en jongeren te versterken en samenwerking met en tussen lokale organisaties te stimuleren.

Daarnaast zijn er meer voordelen aan het opzetten en uitvoeren van integrale sportprojecten. Bijvoorbeeld het geven van een kans om leer- en werkervaring op te doen in een echte arbeidssituatie. De toeleiding naar de arbeidsmarkt, de aansluiting tussen jeugdige en arbeid, de kans om stage te lopen, een eerste betaalde baan te krijgen, het liefst gecombineerd met een op maat toegesneden opleiding, dat maakt het werkelijke verschil!

Jonge volwassenen brengen straks de jongste jeugd dagelijks in beweging in het Stadion dr. Antoine Maduro.

Klik hier voor het volledige plan. 
Meerjarige samenwerkingsovereenkomst: klik hier

Terug naar het fotoalbum menu
Facebooktwitter
TOP