Vriend worden?

vriend_worden

Voor een sponsorbijdrage van € 250,- bent u vriend van de Fundashon Bicentini.

Hiervoor krijgt u een naamsvermelding op de Website ‘vrienden van de Fundashon Bicentini’

U helpt de Bicentini Foundation met deze bijdrage om activiteiten te ontplooien, ontwikkelen en uit te voeren op de Nederlandse Antillen om het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren te bevorderen.
De focus ligt hierbij op kansarme en bijzondere kinderen. Uniek voor de Antillen is dat de sportactiviteiten in combinatie zijn met onderwijs, zorg en buurt. De stichting doet dit in samenwerking met verschillende lokale organisaties.

Bankgegevens Nederland
Rabobank: 0140291652
IBAN: NL64RABO0140291652
t.n.v. Stichting Bicentini Foundation
o.v.v. Vriend

Bankgegevens Curaçao
MCB bank: 23485708
SWIFT: MCBKCWCU
t.n.v. Fundashon Bicentini
o.v.v. Vriend

vriend_worden2 vriend_worden4 vriend_worden5

Facebooktwitter
TOP