Voetbal infrastructuur

Voetbal infrastructuur
– In overleg met FFK (Voetbalbond Curacao)
– In samenwerking met Voetbalverenigingen
– Versterken van de kwaliteit en kwantiteit van de voetbaltrainers
– Train de trainer activiteiten (opleiden van docenten)
– Verbeteren opleidingen
– In samenwerking met KNVB en andere internationale voetbalbonden

Sportplaza’s

Yalp BV

Opleiden en programma’s

(C)ALO, ROC MN

(lokale)samenwerking 

Landelijke en lokale
overheidwelzijnsorganisaties,
onderwijs, zorginstellingen.

Voetbalinfrastructuur

Federashon di Futbol Korsou – FFK (Curaçaose voetbalbond)
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond – KNVB

Sportinfrastructuur

Hockey Bond Curaçao (HBC)

Facebooktwitter
TOP